Skip to content Skip to footer
EDINSTVEN NAČIN ZA UČINKOVIT TELESNI RAZVOJ

Izboljšajte motorične sposobnosti učencev!

EDINSTVEN NAČIN ZA UČINKOVIT TELESNI RAZVOJ

Izboljšajte motorične sposobnosti učencev!

OTROCI OBOŽUJEJO ZABAVNE DEJAVNOSTI

Zabaven šport za šole

Paeyball je inovativen športni pripomoček z večstranskim vplivom na pravilen razvoj šolskih otrok.

In otroci ga obožujejo. Ker se tako zelo zabavajo.

Igra omogoča veliko zabave in od igralcev zahteva obilo prilagajanja, saj nepredvidljivost igre zahteva hitro sprejemanje odločitev in izvedbo natančnih gibalnih odzivov.

Pandemija je povzročila najhujšo krizo telesnega in gibalnega razvoja otrok vseh časov.

Upad gibalnih sposobnosti otrok

Meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok, ki so jih učitelji športne vzgoje izvedli na več kot sto slovenskih osnovnih šolah oziroma pri več kot 20.000 osnovnošolcih, kažejo, da je omejevanje telesne dejavnosti med epidemijo pri šolarjih pustilo občutne posledice.

Upad ključnih dejavnikov pri šolskih otrocih:

8080%
Splošna gibalna učinkovitost
8080%
Vzdržljivost
8080%
Koordinacija celotnega telesa
8080%
Delež debelih otrok

Znižanje gibalne učinkovitosti se odraža v poslabšanju imunskega sistema, odpornosti in upadu pozornosti otrok pri pouku.

Najpogostejši upad so zaznali pri 9-, 10- in 11-letnikih, ki sicer spadajo med najbolj telesno dejavne otroke, vključene v največ športnih interesnih dejavnosti na šolah in v zunajšolske športne vadbe.

Analizo je izvedel SLOfit, slovenski nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine.

PREMAGAJTE ŠKODLJIVE POSLEDICE

Igriva pot do napredka

Pravilen športni razvoj s celostnim razvojem motoričnih sposobnosti. Začnite takoj, preden bo prepozno!

Prijetno doživljanje športa

Spodbujanje veselja do športnih aktivnosti in razvijanje občutka zadovoljstva pri obvladovanju telesa in izražanju z gibanjem

Vzgoja z igro

Postavitev temeljev za vrednotenje športa, razvijanje vztrajnosti, samozavesti, spodbujanje strpnega in prijaznega vedenja v skupini ter upoštevanje pravil

Metoda tekmovanja in metoda igre

Najučinkovitejši metodi pri učenju športa. Igra proti nasprotniku in igra dvojic spodbujata prilagajanje in sodelovanje.

Igranje z vsemi deli telesa

Igranje z različnimi deli telesa, tako levo kot desno stranjo, vpliva na del možganov, ki sprejema informacije iz okolja in je odgovoren za zagotavljanje zadostnega akcijskega potenciala, pozornosti in sprejemanja odločitev.

Pridobivanje različnih oblik športnih spretnosti

Spoznavanje osnovnih položajev telesa, spoznavanje in ravnanje z žogo, pridobivanje različnih gibalnih izkušenj z elementi športov z žogo.

Prilagajanje

Nepredvidljivost igre zahteva hitro sprejemanje odločitev in izvedbo natančnih gibalnih odzivov.
IZOBRAŽEVALNI VIDEO ZA POUK ŠPORTA

Kako uporabljati Paeyball v procesu vadbe?

VNESITE SREČO V ŽIVLJENJA OTROK IN MLADINE

Skladen razvoj motoričnih sposobnosti

Več različnih športov združenih v resno in zabavno aktivnost

Kognitivni, čustveni in psihomotorični razvoj prek sproščenega izražanja in pridobivanja gibalnih izkušenj

Pozitiven vpliv na pravilen športni razvoj s celostnim razvojem gibalnih sposobnosti (koordinacija, hitrost, gibljivost, ravnotežje)

Vadba se lahko prilagodi glede na sposobnost vsakega posameznika: vaje za začetnike, nadaljevalne vaje, zahtevne vaje.

Dopolnilni trening za izboljšanje gibalnih sposobnosti in tehnično-taktičnih veščin za učence, ki so vključeni v trening športa.

Spodbuja socializacijo, zdrav način življenja in na neprisiljen način učence odvrača od tehnološke zasvojenosti.

Igra v sedečem položaju je nadvse primerna oblika športne dejavnosti, s pozitivnim vplivom na socialni, kognitivni in telesni razvoj otrok z motnjami v razvoju in otrok invalidov.

Odličen način zabavne rekreacije in sprostitve tudi za zaposlene v šolah

ŠPORTNI REKVIZIT, KI GA VAŠI UČENCI POTREBUJEJO.

Kjerkoli, kadarkoli ...

Paeyball lahko uporabljate tudi med odmori, podaljšanim bivanjem, športnimi dnevi, šoli v naravi ...

ŠPORTNI STROKOVNJAK POTRJUJE UPORABNOST

Samo Masleša

Doktor kinezioloških znanosti, profesor športne vzgoje, trener, raziskovalec, pisec

KOMPAKTNE DIMENZIJE MIZE, POPOLNOMA ZLOŽLJIVA IN PRENOSLJIVA KOT KOVČEK

Trajnostno navdihnjena inovacija

Izdelek ponuja kakovost, trajnost ter užitek v zaprtih prostorih in na prostem. Bambusova plošča je UV- in vodoodporna, aluminijasta konstrukcija pa je lahka in zelo stabilna.

Izjave športnih strokovnjakov

Paeyball ponuja odlično obliko vadbe za izboljšanje koordinacije na relaciji oko-roka in socializacijo pri igri. Tudi izgleda zelo zabavno!

Natasha Coates

Elitna invalidna telovadka, britanska prvakinja, Velika Britanija

Paeyball sem imel priložnost preizkusiti že v testni fazi in bil sem navdušen. Močno spodbuja aktivacijo razpoložljivega gibalnega potenciala, ustvarjalnost in osebni razvoj.

Toni Pintarič

Profesor športne vzgoje in trener tenisa, Slovenija

Kako zabavna igra! Lahko se uporablja tudi za izboljšanje pozornosti in mentalne sposobnosti koncentracije.

Dr. Becky Clark

Trenerka mentalne športne zmogljivosti, ZDA

Paeyball, podjetje za storitve, posredništvo in trgovino, d.o.o.

Petanjci 63b | 9251 Tišina | Slovenija

Pridružite se nam na družbenih omrežjih
Zahtevajte ponudbo / Pišite nam    © 2022 Paeyball je patentiran izdelek in registrirana blagovna znamka. Vse pravice pridržane.